Číst

Vydavatel: Mendelova univerzita v Brně

Kategorie: Monografie

Rok vydání: 2023

Velikost knihy: 66,05 MB

ISBN: 978-80-7509-935-8

Poslední aktualizace: 24. 1. 2024

Formát knihy: PDF

Krajina v celku a krajina v detailu Mezioborový výzkum Hranického krasu

Autor:
Jozef Sedláček (a kol.)

Hranický kras je v celoevropském měřítku unikátním krasovým územím s hydrotermální genezí, specifickým mikroklimatem podzemních prostor a vývěry uhličitých kyselek. Využití území v širším kontextu je značně diverzifikováno a jeho vývoj je ovlivňován řadou subjektů s rozdílnými zájmy (zemědělství, těžba, ochrana přírody, rekreace, lázeňství, výzkum, environmentální osvěta atd.). Předmětem výzkumného projektu je propojování základního výzkumu geologie, hydrologie a pedologie s krajinářskou architekturou v navrhování a managementu krajiny. Pro krajinářské architekty přináší toto propojení detailnější informace o jevech, které v krajině probíhají. Zároveň může přinést nové tvůrčí a přesnější postupy při krajinném plánování s ohledem na šetrnější využívání krajiny, či adaptaci na klimatickou změnu. Spolu s přesnějšími metodami navrhování projekt řeší interpretaci poznatků základního výzkumu obyvatelům krajiny. Na modelovém území Hranického krasu budou ověřovány metody, které povedou k preciznějšímu navrhování v krajině s ohledem na únosnost území, ekologickou stabilitu a preference obyvatel ve smyslu Evropské úmluvy o krajině.

Knihu najdete v aplikaci, která je ke stažení zdarma.