Číst

Vydavatel: Mendelova univerzita v Brně

Kategorie: Monografie

Rok vydání: 2023

Velikost knihy: 5,32 MB

ISBN: 978-80-7509-946-4

Poslední aktualizace: 14. 3. 2024

Formát knihy: PDF

Motýli (Lepidoptera) Česka – aktualizovaný seznam druhů

Autor:
Zdeněk Laštůvka, Jan Liška, Jan Šumpich

Na území Česka bylo celkem zaregistrováno 3530 druhů motýlů. Od vydání předcházejícího přehledu druhů v roce 2011 došlo k nárůstu asi o 120 druhů, tj. průměrně asi 10 za rok. Asi 20 dříve započítaných, ale nedostatečně doložených druhů bylo ze seznamu vyřazeno. Z celkového počtu bylo 111 druhů zaznamenáno jednorázově, tj. není doklad o jejich někdejší nebo současné trvalejší přítomnosti v území. Asi 70 druhů z území Česka velmi pravděpodobně vymizelo. Lze tedy počítat s aktuálním výskytem asi 3350 druhů. Z území Čech je známo 3109 druhů a z Moravy (včetně českého Slezska) 3380 druhů. Asi 1200 (35 %) druhů je více méně plošně rozšířeno po celém území, naopak asi 700 druhů (21 %) je výrazně lokálních, známých jen z nemnoha nalezišť. Dalších asi 410 druhů (12 %) je známo jen z českého nebo moravského termofytika. Z nich více než 200 dosahuje v moravském termofytiku nejseverněji ve střední Evropě nebo v rámci svého celkového známého areálu. Pouze asi 40 druhů (málo přes 1 %) je omezeno na oreofytikum. K přehledu zjištěných druhů jsou doplněny stručné kapitoly o mizení a šíření druhů, jsou diskutovány jednorázové záchyty, nepůvodní druhy (asi 50 druhů), druhy zvláště chráněné a ohrožené, tvorba českých jmen a nové poznatky o fylogenezi a klasifikaci motýlů. Nálezy některých druhů jsou krátce komentovány.

Knihu najdete v aplikaci, která je ke stažení zdarma.