Číst

Vydavatel: Mendelova univerzita v Brně

Kategorie: Monografie

Rok vydání: 2023

Velikost knihy: 16,22 MB

Poslední aktualizace: 30. 1. 2024

Formát knihy: PDF

BOCA ABAJO / VZHŮRU NOHAMA

Autor:
Miroslav Horák

Los psicodélicos son un notable grupo de sustancias que afectan a la imaginación y creatividad humana. Este libro contiene un relato inspirado en sus efectos. El relato es bilingüe, en español-checo, y va acompañado de notas a pie de página y referencias. De este modo, el libro puede servir no sólo para el estudio de una lengua extranjera, sino también en el contexto de la prevención del abuso de sustancias psicoactivas y educación.

-------------------------------------------------------------------------

Psychedelika jsou pozoruhodnou skupinou látek, které mají vliv na lidskou představivost a kreativitu. Tato kniha obsahuje povídku inspirovanou jejich efekty. Povídka je zpracována dvojjazyčně, španělsko-česky, a je opatřena poznámkovým aparátem a referencemi. Publikace tak může posloužit nejen při studiu cizího jazyka, ale také v rámci prevence zneužívání psychoaktivních substancí a osvěty.

Knihu najdete v aplikaci, která je ke stažení zdarma.