Číst

Vydavatel: Mendelova univerzita v Brně

Kategorie: Agronomická fakulta

Rok vydání: 2023

Velikost knihy: 2,96 MB

ISBN: 978-80-7509-952-5

Poslední aktualizace: 5. 3. 2024

Formát knihy: PDF

Metodika časné preselekce šlechtitelských materiálů na odolnost/náchylnost k patogenu Phytophthora infestans

Autor:
Martin Černý, Marie Greplová, Miroslav Berka, Romana Hampejsová, Břetislav Brzobohatý, Vladislav Klička, Pengxi Wang, Jan Novák

Tradiční proces šlechtění brambor trvá od počátečního křížení do získání nového kultivaru v průměru více než deset let, ale proces může trvat podstatně déle díky pracnému procesu selekce, zpětnému křížení a eliminaci nežádoucích vlastnosti. Cílem této metodiky bylo urychlit šlechtitelský proces pomocí včasné preselekce vhodných kandidátních kříženců na základě molekulárních markerů a mQTL spojených s rezistencí. Tato selekce aplikovaná na předem vybrané křížence ve čtvrtém roce šlechtitelského cyklu nahrazuje polní testy rezistence a zkracuje délku procesu šlechtění nejméně o tři roky. S využitím cílené analýzy námi identifikovaných látek korelujících s citlivostí/odolností vůči patogenu P. infestns je možné posuzovat šlechtitelský materiál v počátečním stádiu šlechtitelského procesu a s předstihem vyloučit vysoce náchylné ! genotypy nebo naopak vybrat genotypy s potenciálem vyšší/vysoké odolnosti k patogenu P. infestans.

Knihu najdete v aplikaci, která je ke stažení zdarma.