Read

Publisher: Mendelova univerzita v Brně

Category: Monografie

Release date: 2022

Book size: 7,23 MB

ISBN: 978-80-7509-860-3

Last update: 24. 1. 2024

Book format: PDF

Metodika pro specializovaná mikroklimatická měření v zemědělském výzkumu

Author:
Tomáš Středa, Tomáš Litschmann, Hana Středová, Ivana Jovanović

Metodika poskytuje praktický nástroj pro metodicky korektní realizaci mikroklimatického monitoringu v širokém spektru experimentů zemědělského výzkumu. Včetně uvedení příkladů z realizovaných aplikací inovuje a rozšiřuje metodiku „Metodika měření mikroklimatických poměrů zemědělských plodin a kultur“ certifikovanou v roce 2016. Reflektován je tak nejen pokrok v oblasti technického řešení používané přístrojové techniky, zpracování dat, ale i výsledky výzkumu v oboru. Soustředí se především na mikroklimatický polní porostní monitoring zemědělských plodin a kultur a zásady monitoringu meteorologických prvků v nádobových experimentech. Uvedeny a popsány jsou postupy měření meteorologických prvků, jejichž monitoring je vhodné provádět s ohledem na hodnocení vlivu meteorologických podmínek na produkční proces rostlin, nebo aplikovatelných jako vstupní data pro modely prognózující výskyt patogenů a škůdců. Zmíněny jsou i kritické aspekty, které ovlivňují přesnost a reprezentativnost monitoringu. Pro posouzení specifik a diferencí je vždy uveden i relevantní postup měření na stanicích Českého hydrometeorologického ústavu, který má v metodické rovině upozornit na odchylky a možné dezinterpretace při hodnocení vztahu podnebí/počasí – rostlina/porost použitím dat z podmínek mimo porost zemědělských kultur.

To read the publication,
download a free app
for all devices and platforms