Read

Publisher: Mendelova univerzita v Brně

Category: Institut celoživotního vzdělávání

Release date: 2022

Book size: 2,6 MB

ISBN: 978-80-7509-869-6

Last update: 6. 2. 2024

Book format: PDF

Kapitoly z didaktiky pro odborné vzdělávání I.

Author:
Petr Adamec, Pavel Pecina

Učební text je věnován didaktice odborných předmětů na středních odborných školách. Je určen studentům učitelství odborných předmětů i studentům učitelství praktického vyučování pro střední odborné školy. Může být však přínosem i pro studenty pedagogiky a pro zájemce z řad pedagogickýh pracovníků na všech stupních škol nebo působících v neformálním vzdělávání. Cílem učebního textu je osvojení poznatků z oblasti vybraných hlavních témat didaktiky ve vazbě na odborné vzdělávání. Zaměřili jsme se na výukový proces, cíle výuky, vzdělávací obsahy a technologii výuky. Velký důraz jsme kladli zejména na aplikační rovinu. Proto je text doplněn velkým množstvím příkladů, schémat, obrázků apod. Dále jsme zapracovali otázky spojené s využitím informačních a komunikačních technologií ve výuce technických předmětů, rozvojem podnikavo! sti, využití multimedií ve výuce a jiných aktuálních témat.

To read the publication,
download a free app
for all devices and platforms