Číst

Vydavatel: Mendelova univerzita v Brně

Kategorie: Lesnická a dřevařská fakulta

Rok vydání: 2024

Velikost knihy: 62,58 MB

ISBN: 978-80-7509-968-6

Poslední aktualizace: 5. 3. 2024

Formát knihy: PDF

Hranice poznání: Kritický katalog k výstavě

Autor:
Jozef Sedláček, Matěj Nepustil, Daniel Solovev, Kristýna Kohoutková, Radim Klepárník (a kol.)

Publikace provází výstavu prezentující výsledky původního mezioborového výzkumu vědců z Mendelovy univerzity v Brně, který probíhal v letech 2021-2024 v okolí Hranické propasti, v tzv. Hranickém krasu. Hranický kras je unikátním fenoménem, který navzdory dlouholetému vědeckému zájmu a výzkumu stále překvapuje svou složitostí propojení povrchových a podzemních vod. Název výstavy a průvodního katalogu odkazuje na výzkum jako nekončící proces, kdy z každého objevu vyvstávají další nové otázky. Výstava i katalog jsou strukturovány do šesti kapitol, které reflektují různé aspekty Hranického krasu: geologie, hydrologie, pedologie, speleologie, sociologie a krajina. Kapitola geologie popisuje nejstarší události předcházející vzniku krajiny Hranického krasu a vysvětluje formování vápencových sedimentů, vznik Moravské brány i kry Maleníku. Kapitola hydrologie navazuje popisem propojení mezi povrchovou a podpovrchovou vodou, která je pro vytvoření krasového území zásadní a objasňuje původ minerálních vod. Půdou a jejím významem se zabývá kapitola pedologie. Rozdíly v půdách jsou ilustrovány na ukázkách půd odebraných z říční nivy Bečvy nebo z okolí propasti. Kapitola speleologie je zaměřena na proces postupného objevování krasového systému s důrazem na současný výzkum Hranické propasti. Kapitoly sociologie a krajina se dívají na krajinu optikou místního obyvatelstva, hospodařících subjektů a tur! istů. Zvláště jsou reflektovány změny v krajinné struktuře a potenciál krajiny a společnosti v kontextu udržitelného rozvoje.

Knihu najdete v aplikaci, která je ke stažení zdarma.