Číst

Vydavatel: Mendelova univerzita v Brně

Kategorie: Agronomická fakulta

Rok vydání: 2023

Velikost knihy: 643,03 kB

ISBN: 978-80-7509-947-1

Poslední aktualizace: 5. 3. 2024

Formát knihy: PDF

METODIKA KVANTIFIKACE HOUBOVÉHO PATOGENU Rhizoctonia solani V PŮDĚ METODOU REAL-TIME PCR

Autor:
Ludmila Holková, Barbora Jílková, Jana Víchová, Martin Kmoch

Cílem certifikované metodiky je optimalizovat molekulární metody detekce a kvantifikace polyfágního houbového patogenu Rhizoctonia solani z půdního prostředí. Metodika je zaměřena na hostitele lilek brambor, u kterého tento patogen způsobuje významné onemocnění – vločkovitost hlíz bramboru. Použitá metoda SybrGreen real-time PCR umožňuje vysokou citlivost detekce uvedeného patogenu v půdě a zajišťuje spolehlivost diagnostiky. Protokoly jsou optimalizovány pro běžné použití v laboratořích zabývajících se molekulární biologií.

Knihu najdete v aplikaci, která je ke stažení zdarma.