Read

Publisher: Mendelova univerzita v Brně

Category: Agronomická fakulta

Release date: 2023

Book size: 643,03 kB

ISBN: 978-80-7509-947-1

Last update: 5. 3. 2024

Book format: PDF

METODIKA KVANTIFIKACE HOUBOVÉHO PATOGENU Rhizoctonia solani V PŮDĚ METODOU REAL-TIME PCR

Author:
Ludmila Holková, Barbora Jílková, Jana Víchová, Martin Kmoch

Cílem certifikované metodiky je optimalizovat molekulární metody detekce a kvantifikace polyfágního houbového patogenu Rhizoctonia solani z půdního prostředí. Metodika je zaměřena na hostitele lilek brambor, u kterého tento patogen způsobuje významné onemocnění – vločkovitost hlíz bramboru. Použitá metoda SybrGreen real-time PCR umožňuje vysokou citlivost detekce uvedeného patogenu v půdě a zajišťuje spolehlivost diagnostiky. Protokoly jsou optimalizovány pro běžné použití v laboratořích zabývajících se molekulární biologií.

To read the publication,
download a free app
for all devices and platforms